Sveriges Fåglar - fotograferade av Michael Uggla
 
|
   
|
 
 
|
   
|
   
|
   
|
   
|
   
|
 
 
|
 
|
 

tornseglare
Fotograferad juni 2011 vid vid Vickleby, Öland.
Tornseglaren tillbringar i stort sett hela sitt liv i luften. Födosök, parning, sömn och hela flytten till södra Afrika och tillbaka sker utan att den rör vid marken. Deras fötter är knappt utvecklade och består av en rudimentär klo.

Det är endast när den föder upp sina ungar som en befattar sig med marken.